คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 2 ต.ค.63 ถึงวันที่ 31 มี.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : หลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จัดโครงการพัฒนานิสิต "ค่าย MT สร้างสรรค์ ปั้นนักวิจัย"
 
     

หลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จัดโครงการพัฒนานิสิต "ค่าย MT สร้างสรรค์ ปั้นนักวิจัย" เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตหลักสูตรต่อเนื่อง ในการพัฒนาโครงร่างงานวิจัย ในภาคเรียน 1/63 และต่อยอดเป็นงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และบทความวิจัย ในภาคเรียน 2/63 โครงการดังกล่าว ยังมีการเชิญนิสิตรุ่นพี่ที่เพิ่งผ่านการนำเสนอในเวทีระดับชาติ ที่มาช่วยถ่ายทอดประสบการณ์ ให้น้องๆ รับฟังอีกด้วย โดยจัดเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา สงขลา