คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 10 ก.ย.63 ถึงวันที่ 30 เม.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : หลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาวิชาการตลาด จัดโครงการการตลาดการท่องเที่ยววิถีใหม่เพื่อการเรียนรู้การท่องเที่ยวที่ผู้บริโภคได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ตำบลคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
 
     

หลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาวิชาการตลาด จัดโครงการการตลาดการท่องเที่ยววิถีใหม่เพื่อการเรียนรู้การท่องเที่ยวที่ผู้บริโภคได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ตำบลคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2563