คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 24 ก.ค.63 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ได้เข้าร่วมนำเสนอในโครงการ "Teen Talk Project Series 2"
 
     

Teen Talk Project Series 2"
นางสาวณัฐภรณ์ สมบูรณ์ และนางสาวศศลักษณ์ เอี่ยงธนรัตน์ นิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ได้เข้าร่วมนำเสนอในโครงการ "Teen Talk Project Series 2" ในหัวข้อ Digital Volunteerism during Covid-19 Pandemic: Possible or Not? เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 โครงการนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรม Virtual Mobility Programme จากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยทักษิณร่วมกับ Universitas Syiah Kuala ประเทศอินโดนีเซีย และ Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)