คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 20 ก.ค.63 ถึงวันที่ 31 ม.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ จัดทำกระเป๋าผ้าและหน้ากากผ้าให้กับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
 
     

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ จัดทำกระเป๋าผ้าและหน้ากากผ้าให้กับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม  2563