คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 20 ก.ค.63 ถึงวันที่ 31 มี.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
 
     

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นการสื่อสารปรัชญา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ELOs ของหลักสูตร และการกล่าวต้อนรับจากคณาจารย์และรุ่นพี่ผ่านระบ Cisco Webex เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา #marketingtsu63