คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 23 มิ.ย.63 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : อ.ดร. ธนวิทย์ บุญสิทธิ์ ได้รับเชิญให้บรรยายในพิธีเปิดงานประชุมทางวิชาการ
 
     

งานประชุมวิชาการ ICASI 2020

อ.ดร. ธนวิทย์ บุญสิทธิ์ ได้รับเชิญให้บรรยายในพิธีเปิดงานประชุมทางวิชาการ The 3rd International Conference on Advance & Scientific Innovation Upon the theme “Empowering Digital Society through Integration of Multidisciplinary Aspect” โดยบรรยายในหัวข้อ “Digital Society for Economic and Social Development in Thailand” เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2563 ผ่านระบบออนไลน์ถ่ายทอดร่วมกับคณะจัดงาน ณ Garuda Plaza Hotel Medan ประเทศอินโดนีเซีย

Link ข้อมูลเพิ่มเติม : http://fkpt.org/berita/fkpt-of-north-sumatra-held-an-international-conference