คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 23 มิ.ย.63 ถึงวันที่ 30 เม.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ TSU MOOC และ Webex meeting จัดการเรียนการสอนออนไลน์
 
     

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ร่วมกับ สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ TSU MOOC และ Webex meeting จัดการเรียนการสอนออนไลน์ (อบรมออนไลน์) มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 21 ท่าน