คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 29 พ.ค.63 ถึงวันที่ 31 มี.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการ ECBA ร่วมแบ่งปัน ฝ่าฟันวิกฤตโควิด-19
 
     

สโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ จัดโครงการ ECBA ร่วมแบ่งปัน ฝ่าฟันวิกฤตโควิด-19 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ณ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และตัวแทนนิสิตของคณะ ร่วมกันนำอาหารแห้งต่างๆ เติมใส่ตู้ปันสุข เพื่อแบ่งปันให้กับผู้ที่เดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคระบาดโควิด-19