คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 12 มี.ค.63 ถึงวันที่ 31 ส.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศฝ่ายกิจการนิสิต เรื่อง จองห้องพักและกำหนดชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
 
     

ประกาศฝ่ายกิจการนิสิต เรื่องจองห้องพักและกำหนดชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

รายละเอียด