คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 13 ก.พ.63 ถึงวันที่ 31 ต.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิตสาขาวิชาการตลาด ทีม Similar but Different จัดกิจกรรม Event Day
 
     

นิสิตสาขาวิชาการตลาด ทีม Similar but Different จัดกิจกรรม Event Day ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ CUB House Honda สาขา สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประกวดแข่งขัน IMC Plan Contest ครั้งที่ 12 by A.P. Honda เพื่อการคัดเลือกรอบ 12 ทีมสุดท้าย โดยมี อ.จิราพร คงรอด เป็นที่ปรึกษา