คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 27 ธ.ค.62 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : พบครูแนะแนวเพื่อประชาสัมพันธ์การรับนิสิตเข้าต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบ 4 ปี(2 ปีต่อเนื่อง) ณ วิทยาลัยเทคนิคสตูล จ.สตูล
 
     

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ พบครูแนะแนวเพื่อแนะนำการรับนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบ 4 ปี (2 ปีต่อเนื่อง) ปีการศึกษา 2563 วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสตูล จ.สตูล