คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
รับสมัครงาน/ฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เริ่มแสดง :: 13 ธ.ค.62 ถึงวันที่ 31 ต.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : บริษัท มิเนอร์วา ออดิทติ้ง เซอร์วิส จำกัด รับนักศึกษาเพื่อฝึกงานสอบบัญชี ประจำปีการศึกษา 2562 และ 2563
 
     

บริษัท มิเนอร์วา ออดิทติ้ง เซอร์วิส จำกัด รับนักศึกษาเพื่อฝึกงานสอบบัญชี ประจำปีการศึกษา 2562 และ 2563

รายละเอียด