คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 26 พ.ย.62 ถึงวันที่ 29 ก.พ.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศฝ่ายกิจการนิสิต เรื่องจองหอพักและชำระเงินค่าบำรุงหอพักสำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 1-5 ผู้ประสงค์จะเข้าพักในภาคเรียนที่ 2/2562
 
     

ประกาศฝ่ายกิจการนิสิต เรื่องจองหอพักและชำระเงินค่าบำรุงหอพักสำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 1-5
ผู้ประสงค์จะเข้าพักในภาคเรียนที่ 2/2562

รายละเอียด