คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 8 พ.ย.62 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการจัดโครงการฝึกปฏิบัติการนำเสนอผลงานวิจัยทางการประกอบการและการจัดการ
 
     

สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการจัดโครงการฝึกปฏิบัติการนำเสนอผลงานวิจัยทางการประกอบการและการจัดการ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ ห้อง 217 อาคารคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ