คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 6 พ.ย.62 ถึงวันที่ 31 พ.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการจัดโครงการนำเสนอไอเดียธุรกิจ
 
     

สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการจัดโครงการนำเสนอไอเดียธุรกิจ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ณ ห้อง 232 อาคารคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ