คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 4 พ.ย.62 ถึงวันที่ 31 พ.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : แนะแนวการศึกษาระดับ  ปวส เพื่อรับนิสิตเข้าต่อ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 
     

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ออกแนะแนวการศึกษาระดับ  ปวส เพื่อรับนิสิตเข้าต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบ 4 ปี(2 ปีต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา