คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 1 พ.ย.62 ถึงวันที่ 31 พ.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการปฐมนิเทศและการนำเสนอเค้าโครงสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
 
     

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์จัดโครงการปฐมนิเทศและการนำเสนอเค้าโครงสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ณ ห้อง 217 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ