คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 8 ต.ค.62 ถึงวันที่ 31 ก.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจจัดโครงการอบรมและฝึกปฏิบัติการเขียนคู่มือปฏิบัติงานเพื่อใช้ต่อสัญญาจ้างและใช้ขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น
 
     

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจจัดโครงการอบรมและฝึกปฏิบัติการเขียนคู่มือปฏิบัติงานเพื่อใช้ต่อสัญญาจ้างและใช้ขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น ระหว่างวันที่ 8 - 9 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมหาดใหญ่รามา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา