คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 8 ต.ค.62 ถึงวันที่ 29 ก.พ.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : อาจารย์จารุมาศ เสน่หา เป็นประธานประเมินระดับคุณภาพหลักสูตร ตามเกณฑ์ IQA หลักสูตรการจัดการ และหลักสูตรการจัดการการตลาด  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 
     

อาจารย์จารุมาศ เสน่หา เป็นประธานประเมินระดับคุณภาพหลักสูตร ตามเกณฑ์ IQA หลักสูตรการจัดการ และหลักสูตรการจัดการการตลาด  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 9-10 กันยายน 2562