คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
รับสมัครงาน/ฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เริ่มแสดง :: 4 ต.ค.62 ถึงวันที่ 30 เม.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : บริษัท แอ็คเค้าน์ แชนแนล จำกัด (มหาชน) รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน
 
     

บริษัท แอ็คเค้าน์ แชนแนล จำกัด (มหาชน) รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน

รายละเอียด