คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 9 ก.ย.62 ถึงวันที่ 31 พ.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สาขาวิชาบัญชีจัดโครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่นักภาษีอากรระดับปฎิบัติการ
 
     

สาขาวิชาบัญชีจัดโครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่นักภาษีอากรระดับปฎิบัติการ เมื่อวันที่ 6-8 กันยายน 2562  ณ ห้อง 222-225 อาคารคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ