คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 6 ก.ย.62 ถึงวันที่ 30 เม.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการจัดโครงการสัมมนาการประกอบการและการจัดการ : การวางแผนการเงินของคนวัยทำงาน
 
     

สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการจัดโครงการสัมมนาการประกอบการและการจัดการ : การวางแผนการเงินของคนวัยทำงาน เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562  ณ ห้อง 232 อาคารคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ