คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 6 ก.ย.62 ถึงวันที่ 30 เม.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจจัดโครงการการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
 
     

สโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจจัดโครงการการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ณ ห้อง IT ED1 คณะศึกษาศาสตร์