คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
รับสมัครงาน/ฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เริ่มแสดง :: 23 ส.ค.61 ถึงวันที่ 31 พ.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : บริษัท เคพีเอ็ม คอนซัลท์ติ้ง จำกัด รับนิสิตฝึกงาน
 
     
บริษัท เคพีเอ็ม คอนซัลท์ติ้ง จำกัด รับนิสิตฝึกงาน

รายละเอียด