คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

รายการกระทู้ทั้งหมด

# หัวข้อคำถาม จำนวนผู้เข้าอ่าน จำนวนผู้เข้าตอบ วันที่สร้าง ผู้ตั้งกระทู้
24 นิสิตหลักสูตรเทียบต้องเข้าร่วมกิจกรรมรับน้องใหม่ด้วยหรือไม่ 165 1 2022-03-30 14:57:25 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
23 นิสิตหลักสูตรเทียบสามารถกู้ กยศ.ได้หรือไม่ 61 1 2022-03-30 14:57:05 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
22 นักเรียนที่จบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สามารถเทียบโอนรายวิชาได้หรือไม่ 67 1 2022-03-30 14:56:46 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
21 นิสิตหลักสูตรเทียบ เปิดรับสมัครเรียนกี่รอบ 58 1 2022-03-30 14:56:28 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
20 ช่วงฝึกงาน นิสิตสามารถเรียนในมหาวิทยาลัยควบคู่ไปได้หรือไม่ 59 1 2022-03-30 14:55:37 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
19 นิสิตภาคปกติสามารถย้ายไปภาคสมทบได้หรือไม่ 55 1 2022-03-30 14:55:14 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
18 ค่าสมัครเรียน สามารถโอนจ่ายได้หรือไม่ 61 1 2022-03-30 14:54:57 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
17 การเทียบโอนรายวิชาจะเริ่มช่วงเดือนใด 55 1 2022-03-30 14:53:53 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
16 ค่าเทอมแต่ละหลักสูตรเท่าไหร่ 64 1 2022-03-30 14:52:20 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
15 คณะฯ เปิดหลักสูตรเทียบ กี่หลักสูตร อะไรบ้าง 54 1 2022-03-30 14:49:30 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
14 หลักสูตรที่เรียนภาคสมทบ เรียนวันไหนบ้าง 62 1 2022-03-30 14:23:20 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
13 คณะฯ เปิดรับหลักสูตรใดบ้าง 65 1 2022-03-30 14:17:55 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
12 เวลาทำการของสำนักงานคณะที่นิสิตสามารถติดต่อไป 238 1 2021-03-29 09:25:42 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
11 หลักสูตรไหนบ้างที่มีเรียนภาคสมทบ 179 1 2021-03-29 09:25:23 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
10 สามารถทำงานระหว่างได้หรือไม่ 147 1 2021-03-29 09:25:03 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
9 ลงทะเบียนเรียนเมื่อไหร่ 180 1 2021-03-29 09:24:29 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
8 กำหนดการแจ้งสำเร็จการศึกษา ดูได้จากที่ไหน 169 1 2021-03-29 09:23:48 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
7 ลงทะเบียนเรียน เพิ่ม-ถอน วิชาเรียนและชำระเงินค่าลงทะเบียนเท่าไหร่ 172 1 2021-03-29 09:23:31 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ