คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
เว็บไซต์ใหม่   
 
 
บริการวิชาการ
โครงการบริการวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ
หนังสือและตำราทางวิชาการ
โครงการประกวดนวัตกรรมสังคมและการจัดการระดับชาติ
 
โครงการประกวดนวัตกรรมสังคมและการจัดการระดับชาติ กลับหน้าหลัก

โครงการประกวดนวัตกรรมสังคมและการจัดการระดับชาติ สำหรับนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปี 2564

- รายละเอียดโครงการ

- ประกาศรายชื่อ (ผู้มีสิทธิ์นำเสนอผลงาน)

- ประกาศผลการประกวด

- ผลงาน

  • โครงงาน
  • แผนธุรกิจ
  • แผนการตลาด
  • สื่อสร้างสรรค์ (Clip Video)