คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
เว็บไซต์ใหม่   
 
 
บริการวิชาการ
โครงการบริการวิชาการ
ผลงานทางวิชาการ
หนังสือและตำราทางวิชาการ
โครงการประกวดนวัตกรรมสังคมและการจัดการระดับชาติ
 
โครงการบริการวิชาการ กลับหน้าหลัก

-

     
 
     
=> หนังสือเชิญและรายละเอียดโครงการ => สมัครเข้าร่วมโครงการ  
     
-------------------------------------------------------------------------------  
     
 
     
=> หนังสือเชิญและรายละเอียดโครงการ => สมัครเข้าร่วมโครงการ  
     
-------------------------------------------------------------------------------  
     
 
     
=> หนังสือเชิญหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยทักษิณ
=> หนังสือเชิญหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
=> สมัครเข้าร่วมโครงการ <=  
     
-------------------------------------------------------------------------------  
     
 
     
@ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ   
-------------------------------------------------------------------------------  
=> หนังสือเชิญหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยทักษิณ
=> หนังสือเชิญหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
=> ใบสมัคร (MS WORD / PDF) => หนังสือรับรองจากหน่วยงาน  
=> สมัครเข้าร่วมโครงการ <=  
     
-------------------------------------------------------------------------------  
     
 
     
หนังสือเชิญและรายละเอียดโครงการ @ สมัครเข้าร่วมโครงการ  
     
-------------------------------------------------------------------------------  
     
 
     
@ หนังสือเชิญและรายละเอียดโครงการ @ สมัครเข้าร่วมโครงการ  
     
-------------------------------------------------------------------------------  
     
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)  
แจ้งรายละเอียดผู้เข้าอบรม  
     
     
=> รายละเอียดหลักสูตร => กำหนดการฝึกอบรม  
=> ใบสมัคร (MS WORD / PDF)    
=> หนังสือเชิญหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยทักษิณ
=> หนังสือเชิญหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
     
-------------------------------------------------------------------------------
     
     
     
     
     


---------------------------------------------------

โครงการที่ผ่านมา  << Click >>