คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
เกี่ยวกับคณะฯ
ข้อมูลทั่วไป
หลักสูตรการศึกษา
ผู้บริหารและบุคลากร
ทำเนียบคณบดี
ส่วนสนับสนุนการเรียนการสอน
จุลสารคณะฯ
ตราสัญลักษณ์ประจำคณะฯ
ติดต่อ
 
ติดต่อ กลับหน้าหลัก

 

 

 
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
140 หมู่ที่ 4  ตำบลเขารูปช้าง  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  90000

เว็บไซต์ : http://www.ecba.tsu.ac.th
อีเมล์ : ecba.tsu@gmail.com

 โทรศัพท์ : 074-317618, 074-317600 ต่อ 1811,1805
 โทรสาร : 074-317698

หมายเลขภายใน

สำนักงานคณะฯ 1805, 1811