รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์

มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา
▶ รายละเอียด : https://www.tsu.ac.th/home/newsjob.php?News=News...
▶ สอบถามรายละเอียด : ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โทร. 0 7431 7600 ต่อ 7222