โครงการบริการวิชาการ หลักสูตร คณาจารย์นิเทศ CWIE สำหรับผู้ที่ไม่เคยอบรม” ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2567 ณ โรงแรม The Bed Vacation Songkhla อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

หลักสูตรอบรม“CWIE” ที่ทุกท่านรอคอย ...

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณตระหนักถึงความสำคัญในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีสมรรถนะและความสามารถในการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน จึงกำหนดจัด

โครงการบริการวิชาการ หลักสูตร "คณาจารย์นิเทศ CWIE สำหรับผู้ที่ไม่เคยอบรม” ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2567 ณ โรงแรม The Bed Vacation Songkhla อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ค่าลงทะเบียน คนละ 4,700 บาท **รับจำนวนจำกัด 200 คน“

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

คุณธรรญชนก โทร 081-4799953 สมัครกด link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSmofxbBuupt6uvExu_mx0TZmvAewi0TJaMT_Lv1UQ6D5JGA/viewform เข้ากลุ่ม line https://line.me/ti/g/BqlAq6Sl5V

Website : CWIE