เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปี 3 สำหรับผู้จบปวส.

กลับมาอีกครั้งสำหรับน้องๆ ปวส.2 ที่สนใจศึกษาต่อ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 ชั้นปีที่ 3 (สำหรับผู้จบการศึกษาระดับ ปวส.) ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

เปิดรับสมัครจำนวน 2 หลักสูตร - หลักสูตร บธ.บ.การค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ - หลักสูตร บช.บ.การบัญชี สามารถสมัครผ่านระบบ Online Website : http://entrance.tsu.ac.th/

โปรดอ่านระเบียบการรับสมัคร เกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติ การ upload เอกสาร การชำระเงิน รวมไปถึงกฏระเบียบต่างๆอย่างรอบครอบเพื่อป้องกันความผิดพลาด