คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
รับสมัครงาน/ฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เริ่มแสดง :: 19 มิ.ย.61 ถึงวันที่ 31 ส.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การส่งนักศึกษาเข้าร่วมฝึกงาน ศาลจังหวัดภูเก็ต
 
     
การส่งนักศึกษาเข้าร่วมฝึกงาน ศาลจังหวัดภูเก็ต

รายละเอียด