คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 24 พ.ย.65 ถึงวันที่ 30 พ.ย.70
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง “EdPEx National Forum for Excellence: Ten Years and Counting”
 
     

อ.ดร.พินิจ ดวงจินดา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง “EdPEx National Forum for Excellence: Ten Years and Counting” ณ โรงแรมเซนจูรี พาร์ค กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งจัดโดย สป.อว. ในการนี้ มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ และคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ผ่าน EdPEx200 ได้จัดทำวิดีโอนำเสนอในที่ประชุม

ขอบคุณภาพจาก : ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ม.ทักษิณ