คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
รับสมัครงาน/ฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เริ่มแสดง :: 26 ต.ค.65 ถึงวันที่ 31 ต.ค.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : บริษัท โนวิเทธ กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่) รับนักศึกษาฝึกงาน (บัญชี)
 
     

บริษัท โนวิเทธ กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่) รับนักศึกษาฝึกงาน (บัญชี)

รายละเอียด