คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ผลงานวิชาการ
เริ่มแสดง :: 17 ต.ค.65 ถึงวันที่ 31 ต.ค.70
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิตหลักสูตรการตลาด ชั้นปีที่ 3 ทีม Meta Care เข้าร่วมกิจกรรมคัดเลือกรอบ Pitching Day ในการประกวด OIC InsurTech Award 2022
 
     

นิสิตหลักสูตรการตลาด ชั้นปีที่ 3 ทีม Meta Care เข้าร่วมกิจกรรมคัดเลือกรอบ Pitching Day ในการประกวด OIC InsurTech Award 2022 (คัดเลือกจาก 10 ทีมเหลือ 5 ทีม เพื่อเข้ารอบชิ่งชนะเลิศ ประเภทนิสิตนักศึกษา) เมื่อวันเสาร์ ที่ 1 ตุลาคม 2565 ณ ตึกสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซ.รัชดา 32
ทีม Meta care ประกอบด้วย ชนิกานต์ โปดำ ฟ้างาม เพ็ชรด้วง และ ณัฐกร สงคราม โดยมีอาจารย์จารุมาศ เสน่หา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา