คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 29 ต.ค.64 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การเข้า-ออกมหาวิทยาลัยของบุคลากรและนิสิตในช่วงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19
 
     

การเข้า-ออกมหาวิทยาลัยของบุคลากรและนิสิตในช่วงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19

สำหรับบุคลากร

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขออนุญาตเข้ามหาวิทยาลัย < Click >

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

สำหรับนิสิต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขออนุญาตเข้ามหาวิทยาลัย < Click >