คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 4 ต.ค.64 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ให้นิสิตประเมินการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564
 
     

ให้นิสิตประเมินการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564

ทำแบบประเมิน