คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 25 ก.ย.64 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ จัดโครงการ Gen Z and New Business are being in the Digital World
 
     

สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ ได้จัดโครงการ Gen Z and New Business are being in the Digital World  เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2564  ผ่าน Webex Meeting
โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร คุณปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดช ผู้จัดการภาคใต้ตอนล่าง สำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัล มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2  ในประเด็นหัวข้อ
1. คน Gen Z ต้องมี Digital Literacy อย่างครบเครื่อง
2. Digital Disruption ที่มีผลกระทบต่อมนุษย์และวงการธุรกิจ
3. การปรับตัวและสร้างนวัตกรรมของธุรกิจในอนาคตด้วย Digital Tranformation