คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ผลงานวิชาการ
เริ่มแสดง :: 13 ก.ย.64 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับนิสิตการตลาดชั้นปีที่ 3 รางวัลชมเชย ระดับประเทศ
 
     

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตการตลาดชั้นปีที่ 3 รางวัลชมเชย ระดับประเทศ ได้รับเงินรางวัล 5,000บาท ในโครงการ ETDA Business Hackathon "Craft Idea พาชุมชน โกออนไลน์" จัดโดย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564  โดยมีอาจารย์จารุมาศ เสน่หา เป็นที่ปรึกษา