คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ผลงานวิชาการ
เริ่มแสดง :: 14 ก.ค.64 ถึงวันที่ 30 ก.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : Oral presentation in TSU-HUSOICON 2021
 
     

Oral presentation in TSU-HUSOICON 2021

On 2nd July, 2021 two Economics students, Miss Sudarat Kaewpradit and Miss Natthiya Ratthisarn, presented their research in 2nd TSU-HUSOICON 2021. Both students were advised by Ajarn Weena Leelaprasertsin.