คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ECBA เพื่อสังคม
เริ่มแสดง :: 23 ก.พ.64 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร ที่ปรึกษานวัตกรชุมชน ในโครงการมหาวิทยาลัยทักษิณสู่ตําบล (TSU -2T) จัดประชุมนวัตกรชุมชนและตัวแทนชุมชนตำบลท่าบอน
 
     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร ที่ปรึกษานวัตกรชุมชน ในโครงการมหาวิทยาลัยทักษิณสู่ตําบล (TSU -2T) จัดประชุมนวัตกรชุมชนและตัวแทนชุมชนตำบลท่าบอน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยพระราชทาน หมู่ที่ 3 ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา