คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 11 ก.พ.64 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณบดีและบุคลากร ร่วมแสดงความเสียใจกับอาจารย์ ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี
 
     

คณบดีและบุคลากร ร่วมแสดงความเสียใจกับอาจารย์ ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564