คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 16 ต.ค.63 ถึงวันที่ 31 มี.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษนอกชั้นเรียนในรายวิชาเศรษฐกิจโลก (World Economy) ในหัวข้อ Climate change, plastic use and environmental impacts
 
     

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษนอกชั้นเรียนในรายวิชาเศรษฐกิจโลก (World Economy) ในหัวข้อ Climate change, plastic use and environmental impacts โดยมีวิทยากรพิเศษ คือ Mr. Paul F. Quinton ณ ร้าน Blue Smile จังหวัดสงขลา เมื่อวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563