คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 8 พ.ค.63 ถึงวันที่ 31 ก.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ให้นิสิตประเมินการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 3-2562
 
     

ให้นิสิตประเมินการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 3/2562

ระหว่างวันที่ 4 พ.ค. - 29 มิ.ย. 2563

http://asm.tsu.ac.th/