คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 17 มี.ค.63 ถึงวันที่ 30 พ.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตหลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
 
     

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตหลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ #รุ่นแรก #รุ่นขลัง กับการบรรยายหัวข้อ “วางแผนอนาคตอย่างสร้างสรรค์สู่ฝันที่เป็นจริง”