คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 12 มี.ค.63 ถึงวันที่ 31 ส.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศฝ่ายกิจการนิสิต เรื่อง รับสมัครนิสิตผู้ขอรับทุนการศึกษาแบบให้เปล่า นิสิตชั้นปีที่ 2-5 ประจำปีการศึกษา 2563
 
     

ประกาศฝ่ายกิจการนิสิต
เรื่อง รับสมัครนิสิตผู้ขอรับทุนการศึกษาแบบให้เปล่า
นิสิตชั้นปีที่ 2-5 ประจำปีการศึกษา 2563