คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 11 มี.ค.63 ถึงวันที่ 31 ส.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 10
 
     

สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 10 ณ วิทยาเทคโนโลยีภาคใต้ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563