คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 2 ม.ค.63 ถึงวันที่ 31 ก.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ เป็นวิทยากร อบรม "การจัดทำแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการใหม่"
 
     

อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ เป็นวิทยากร อบรม "การจัดทำแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการใหม่" กิจกรรม Smart Startup Company by GSB Startup ภายใต้โครงการ GSB Innovation Club วันที่ 25 ธ.ค. 2562 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี