คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
รับสมัครงาน/ฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เริ่มแสดง :: 28 ต.ค.62 ถึงวันที่ 31 พ.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : บริษัท ก.ชัยแสง เทรดดิ้ง จำกัด รับนักศึกษาเข้าฝึกงานและร่วมงาน
 
     

บริษัท ก.ชัยแสง เทรดดิ้ง จำกัด รับนักศึกษาเข้าฝึกงานและร่วมงาน

รายละเอียด