คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 13 ส.ค.62 ถึงวันที่ 30 เม.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจพร้อมด้วยนิสิตร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะฯ ที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
 
     

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจพร้อมด้วยนิสิตร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะฯ ที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา